Světová výstava 2018

Renča předváděla všechny tři fenky a se všemi byla úspěšná.

  • Wi-Fi Harmonie tlapek VP3
  • Gippy Pom Toy z Malebného povltaví V3 (vnučka loňského vítěze veterána)
  • Angel Alex Ancarado V4